O nás

Hlavní výrobní program:

Je tvořen elektrickými svítidly pro různé druhy světelných zdrojů: LED zdroje, vysokotlaké sodíkové a rtuťové výbojky, halogenidové výbojky, halogenové žárovky, lineární zářivky, úsporné zářivky s vestavěným elektronickým předřadníkem, žárovky apod. Podle účelu použití vyrábíme svítidla pro venkovní osvětlení komunikací, parků apod., dále svítidla průmyslová, interiérová, speciální a světlomety.

Specialitou našeho výrobního programu jsou nevýbušná svítidla určená pro použití v prostorech s nebezpečím požáru a výbuchu (Ex), jako jsou doly s výskytem plynu, rafinerie, chemické provozy, kompresorové stanice, těžba a zpracování ropy a zemního plynu, jaderné a tepelné elektrárny, lakovny, papírny, mlýny apod.

Nabízený sortiment svítidel včetně příslušenství je na vysoké technické úrovni dané dlouholetou tradicí a soustavnou modernizací.

 

Doplňkový sortiment:

Pro zajištění ucelené dodávky osvětlovací techniky nabízíme mimo výrobní program naší firmy také světelné zdroje, elektrické osvětlovací stožáry, výložníky a další potřebné doplňky, včetně úprav na přání zákazníka, barevného provedení nebo výroby svítidel na zakázku.

Práce na zakázku:

na CNC strojích (soustruh, hydraulický ohraňovací lis HACO, vyvrtávací centrum); vrtání, bodování, frézování a lisování; povrchové úpravy práškovými barvami.

 

Certifikáty:

Naše firma se snaží vycházet vstříc požadavkům zákazníků neustálou inovací sortimentu s cílem zlepšení technických parametrů, zvýšení spolehlivosti, životnosti, krytí a snížení spotřeby elektrické energie se současným zlepšením designu a s ohledem na ekologické aspekty výroby. Jsme zapojeni v systému společnosti EKO-KOM, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů (klientské číslo EK-F06020595), EKOLAMP, která provozuje systém sběru a recyklace elektrozařízení skupiny 5 - světelné zdroje a svítidla (reg. č. 00273/05-ECZ). Na veškerá svítidla, která standardně vyrábí ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s., jsou vystavena prohlášení o shodě dle platné legislativy. Zároveň jsou svítidla vyráběna ve shodě s evropskými normami ČSN EN. Certifikaci nevýbušných svítidel zajišťuje AO 210 - FTZÚ Ostrava-Radvanice v souladu s požadavky mezinárodní normy ATEX 94/9/EC; a také certifikát pro Celní unii Ruska, Běloruska a Kazachstánu (dříve GOST R) od CCVE Moskva-Ljubercy vč. Rozhodnutí Rostěchnadzoru. Od roku 2001 je naše firma držitelem certifikátu řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 od firmy TÜV CZ. Značku „ELEKTROSVIT“ máme chráněnu ochrannou známkou Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. 251515.

Obchod:

Současné obchodní aktivity jsou orientovány především na český trh prostřednictvím smluvních velkoobchodních partnerů, projekčních kanceláří zabývajících se investičními celky na klíč, projekčních kanceláří, apod. Exportní aktivity směřují hlavně na trh Slovenska, a do zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, EU a Středního východu.

Prezentace, výstavy:

Firma se prezentuje na tuzemských i zahraničních veletrzích a na pravidelných odborných seminářích tématicky zaměřených na světelnou techniku.

Projektantům i všem obchodním partnerům poskytujeme zdarma výpočetní program pro návrh vnitřních i vnějších osvětlovacích prostor, včetně databáze našich svítidel. Bezplatně také u našich zákazníků provádíme zhodnocení jejich současné světelné soustavy, její vyhodnocení a následné navržení nové světelné soustavy dle platné legistativy a požadavků zákazníka. 

 

Naše firma je také členy následujících sdružení:

CDT - Česká dobývací technika, www.cdte.cz

SUZ - Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej republiky, www.suz.sk

SRVO - Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, www.srvo.cz

Ostatní info:

Veškeré doplňující informace o naší firmě, nabízeném sortimentu, dodacích lhůtách, obchodních podmínkách, rabatech apod. Vám rád poskytne obchodní tým.  Zveme touto cestou všechny zájemce k navázání kontaktu, ať už osobního či písemného. Těšíme se na další úspěšnou spolupráci se všemi obchodními partnery!

 

Webové stránky vytvořila spol. Unired