Realizace

AZOMURES - Rumunsko

Dodávka svítidel pro rekonstrukci provozů chemického závodu na výrobu hnojiv.

Použitá svítidla: PRACHO, TUB LED, TUB LED EMERGENCY, TUB, TURTLE, ERIS, BILUX TRILUX, SIMPLEX, BOX 2

 

 

DUBAL (Dubai Aluminium) - Spojené arabské emiráty

Osvětlení náročného průmyslového prostředí, čtyř kotlů a pochůzek (s teplotou okolí až +50°C).

Použitá svítidla: TUB LED, typ 591 34 01t a 591 34 01EM

 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Kompletní dodávka osvětlení na rekonstrukci hřebčínů v Kladrubech nad Labem.

Použitá svítidla: FARMER I - zakázková úprava svítidel dle přání investora

 

Gazprom - Sosnogorsk gas processing plant  - Sosnogorsk, Rusko

Kompletní dodávka nevýbušných svítidel pro stavbu závodu na zpracování plynu.

Požitá svítidla: ORION, TUB, HERKULES (pro teplotou okolí až -50°C).

 

ENEL Russia (ENEL OGK-5) - Rusko

Osvětlení pásového dopravníku průmyslovými svítidly.

Použitá svítidla: FARMER I

 

DIAMO, státní podnik

Osvětlení chodeb v uranových dolech pomocí nevýbušných důlních svítidel.

Použitá svítidla: MINIMINEX

 

 

HEXION (Chemické závody Sokolov)

Postupná výměna nevýbušných svítidel žárovkových/výbojkových za nevýbušná svítidla LED ve výrobních provozech a na pochůzkách.

Použitá svítidla: ORION LED, ERIS

 

DEZA - Valašské Meziříčí

Dodávky nevýbušných a průmyslových svítidel, ale i svítidel veřejného osvětlení pro osvětlení areálu společnosti.

Použitá svítidla: ORION, ORION LED, ERIS, SIMPLEX, FARMER I, FARMER II, PRACHO

 

MND (Moravské naftové doly)

Osvětlení vrtných věží a těžebních strojů nevýbušnými svítidly.

Použití svítidla: ORION, ORION LED, SIMPLEX, LINEX, SECURE

 

OKD (Ostavsko-karvinské doly)

Osvětlení chodeb uhelných dolů za použití nevýbušných důlních svítidel.

Použitá svítidla: MINEX I, MINEX I LED, MINEX II, MINIMINEX

 

UNIPETROL

Dodávky nevýbušných a průmyslových svítidel, ale i svítidel veřejného osvětlení pro osvětlení areálu společnosti.

Použitá svítidla: HERKULES, PYROS, ORION, ORION LED, ERIS, SIMPLEX, FARMER I, FARMER II, PRACHO

 

OKK Koksovny

Dodávky průmyslových i nevýbušných svítidel pro osvětlení provozů.

Použitá svítidla: ORION, SIMPLEX, ERIS, RPG II, PRACHO

Webové stránky vytvořila spol. Unired